Deze garantie is van toepassing op alle producten van Kamado Joe®.
BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE OP KERAMISCHE ONDERDELEN
Kamado Joe® garandeert dat alle belangrijke keramische onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -roker geen materiaal- en productiefouten vertonen, zolang als de oorspronkelijke koper de grill bezit.
5 JAAR GARANTIE OP METALEN ONDERDELEN EN KETTLE JOE-GRILLS
Kamado Joe garandeert dat belangrijke metalen en gietijzeren onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe-grill en -roker geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van vijf (5) jaar.
3 JAAR GARANTIE OP ELEKTRONISCHE ONDERDELEN, WARMTESCHILDEN EN PIZZASTENEN
Kamado Joe® garandeert dat elektronische onderdelen van deze Kamado Joe-grill en -roker geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van drie (3) jaar.
2 JAAR GARANTIE OP DIVERSE ONDERDELEN EN ZELFSTANDIGE ACCESSOIRES
Kamado Joe® garandeert dat alle diverse onderdelen gebruikt in deze Kamado Joe®-grill en -roker (inclusief, zonder beperking, de thermometer, pakkingen en iKamand-regelingen) en eventuele Kamado Joe-accessoires geen materiaalen productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van twee (2) jaar.
BEPERKTE GARANTIE BIJ COMMERCIEEL GEBRUIK
Deze garantie waarborgt gewoon en redelijk huishoudelijk gebruik in een privéwoning gecombineerd met het verwachte goede onderhoud voor alle Kamado Joe®-producten. Deze garantie dekt geen commercieel gebruik, bv. door cateringbedrijven, slagers, verhuurbedrijven en foodtrucks. Kamado Joe® garandeert dat alle Kamado Joe-grills en -rokers gebruikt in een commerciële omgeving geen materiaal- en productiefouten zullen vertonen gedurende een periode van één (1) jaar.
WANNEER BEGINT DE DEKKING ONDER DE GARANTIE?
Dekking onder de garantie begint op de oorspronkelijke aankoopdatum en geldt uitsluitend voor de originele koper. Voor dekking onder de garantie moet u uw Kamado Joe®-product registreren op de productregistratiepagina van onze website.
Als u een materiaal- of productiefout ontdekt tijdens de toepasselijke garantieperiode bij gewoon gebruik en onderhoud, zal Kamado Joe® naar eigen goeddunken het defecte onderdeel vervangen of repareren zonder dat u het onderdeel hoeft te betalen. Deze garantie geldt niet voor de werkuren of andere kosten geassocieerd met service, reparatie of werking van de grill. Kamado Joe zal alle verzendkosten betalen voor onderdelen onder garantie.

WAT IS NIET GEDEKT?
Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of gebruik van het product voor een ander dan het bedoeld gebruik, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste montage, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, schade veroorzaakt door een ongeval of natuurramp, schade veroorzaakt door niet-toegestane toebehoren of aanpassingen of schade tijdens het vervoer. Deze garantie dekt geen schade door gewone slijtage van het gebruik van het product (zoals krassen, blutsen, deuken en afbladeren) of veranderingen in het uitzicht van de grill zonder gevolgen voor de werking ervan.

DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT EN SLUIT ELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OF MONDELINGE, UITDRUKKELIJKE
OF STILZWIJGENDE GARANTIE UIT, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE GARANTIEPERIODE VOOR HET VAN TOEPASSING ZIJNDE ONDERDEEL.
VOOR EEN INBREUK OP DEZE BEPERKTE GARANTIE OF EEN STILZWIJGENDE GARANTIE IS HET UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER BEPERKT TOT VERVANGING, ZOALS HIER GESPECIFICEERD. KAMADO JOE® IS NOOIT AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE.

De garantie wordt aan u gegeven naast alle rechten en rechtsmiddelen die u ter beschikking hebt op basis van de wet- en regelgeving voor bescherming van de consument. Deze garantie doet niets af van uw wettelijke rechten conform wettelijke garantiebepalingen in het land waar u woont. Afhankelijk van het land waar u woont, beperkt deze garantie de duur van een stilzwijgende garantie of de voor u beschikbare schadevergoeding misschien niet. WAARDOOR WORDT DE GARANTIE NIETIG? Een Kamado Joe®-product kopen via een niet-geautoriseerde verkoper maakt deze garantie nietig. De definitie van een niet-geautoriseerde verkoper is elke detailhandel die geen uitdrukkelijke toestemming heeft van Kamado Joe® om producten van Kamado Joe te verkopen.

 

Wilt u aanspraak maken op de garantie, wendt u dan tot uw dealer. Voor internationale service onder de garantie dient u contact op te nemen met de distributeur voor het land waarin de verkoop heeft plaatsgevonden. Zorg dat u onderstaande gegevens bij de hand hebt wanneer u belt:

  • Modelnummer (zie typeplaatje)
  • Serienummer (zie typeplaatje)
  • Bewijs van aankoop door oorspronkelijke eigenaar
  • Datum van installatie
  • Korte beschrijving van het probleem

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Indien een probleem niet naar uw volle tevredenheid kan worden opgelost, verzoeken wij u ons dat schriftelijk, telefonisch of per e-mail te melden.

Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast kunt u andere rechten hebben die per regio verschillen.